Záhrada

19.02.2014 19:26
Vertikálny rez charakterizujeme ako mechanickú pracovnú operáciu, pri ktorej sústava vertikálne (kolmo k pôdnemu povrchu) postavených oceľových nožov alebo čepelí prerezáva trávny povrch, zbavuje ho splstnatenej vrstvy, ktorá vznikla hromadením drobných ústrižkov tráv pri povrchu pôdy. Súčasne sa...

Kontakt

Kvety Gombík Kvetinárstvo: 0905 338 732
Záhradníctvo: 0905 383 639
Pohrebníctvo: 0905 338 732
tel: +421/558 3228
kvetygombik@centrum.sk