Služby

  • Obliekanie a úprava zosnulých
  • Uloženie zosnulých do truhiel
  • Preprava zosnulých 24hod. denne
  • Preprava zosnulých zo a do zahraničia
  • Výkopy hrobov, exhumácie
  • Vybavenie všetkých pohrebných dokladov
  • Zabezpečovanie kremačných obradov
  • Iné činnosti súvisiace s pohrebom

Kontakt

Kvety Gombík Kvetinárstvo: 0905 338 732
Záhradníctvo: 0905 383 639
Pohrebníctvo: 0905 338 732
tel: +421/558 3228
kvetygombik@centrum.sk